Våra kompisar

Denna flik är tänkt att hjälpa båtintresserade att hitta informationsrika sidor på nätet där man kan läsa om båtar, hitta information om gamla och nya fartyg samt till redare och varv.

Båtsidor

Skärgårdsbåtar                             http://www.skargardsbatar.se           
Lidwallsbåtar  http://lidwallsbatar.se/

Varv

Kummelnäs Varv                          http://www.kummelnasvarv.se/